';

Η Civil Act είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως όραμα να μεταμορφώσει την κοινωνία μέσα από καινοτόμες παρεμβάσεις που θα προσφέρουν κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα στον 3ο τομέα.
01.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι συνεργασίες, κατά την υλοποίηση προγραμμάτων, είναι απαραίτητο συστατικό στο ευμετάβλητο και εξελισσόμενο οικοσύστημα του τρίτου τομέα. Με λίγα λόγια αποτελεί την προστιθέμενη αξία κάθε επιτυχημένου προγράμματος.
02.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία ξεκινάει από τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι το πολυτιμότερο συστατικό κάθε καινοτόμου διαδικασίας. Καινοτομία δεν είναι απλά το καινούργιο στοιχείο, αλλά η πολυδιάστατη διαδικασία που εξασφαλίζει τον αντίκτυπο και την βιωσιμότητα ενός προγράμματος. Η επίτευξη της καινοτομίας προκύπτει από την ικανότητα να εντοπίζουμε συνδέσμους και να δράττουμε κάθε ευκαιρία, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
03.
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Εξωστρέφεια είναι το χαρακτηριστικό που δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να ανταποκρίνεται με ανοιχτότητα και μη απειλητική στάση στο εξωτερικό του περιβάλλον. Η εξωστρέφεια μας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πλούσια και σφαιρική γνώση μέσα από συνεργασίες με άλλους οργανισμούς.

Οι Συνεργάτες μας

Μας εμπιστεύονται με τη συνεργασία τους

Client logo
HIGGS
Higher Incubator Giving Growth & Sustainability
- - -
Client logo
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος
- - -
Client logo
HPI
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
- - -
Client logo
Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
- - -
Client logo
EMPATHIZE WITH ME DOCTOR
Πρότυπο Βιωματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
- - -