';
Ενσυναισθάνομαι – Εμβολιάζω

Η “Civil Act”, το “Empathize with me doctor” (πρότυπο βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης), και η Ένωση ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων Αττικής διοργανώνουν ημερίδα – workshop για τον παιδικό εμβολιασμό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενσυναισθάνομαι – Εμβολιάζω». Στόχος είναι η αλλαγή αντιμετώπισης και νοοτροπίας απέναντι στις αντιεμβολιαστικές αντιλήψεις μέσω της ενσυναισθητικής προσέγγισης. Βασικοί πυλώνες της ημερίδας είναι ο βιωματικός τρόπος μάθησης, η διαδραστικότητα και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην δεξιότητα της ενσυναίσθησης, όταν έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά άρνησης εμβολιασμού.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Βρισκόμαστε σε διαδικασία υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την διασύνδεση επαγγελματιών με το οικοσύστημα των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Οι στόχοι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση της οργάνωσης των ΜΚΟ
  • Ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της κουλτούρας των ΜΚΟ
  • Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Παροχή ίσων ευκαιριών