Καινοτομία και ΜΚΟ

Η καινοτομία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό που κάθε οργανισμός ιδιωτικού, δημόσιου ή 3ου τομέα, επιδιώκει να αποκτήσει και να προσαρμόσει στην κουλτούρα του.

Τι είναι η Οργανωσιακή Κουλτούρα και γιατί αφορά τις ΜΚΟ;

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι, οι οποίοι αιτιολογούν γιατί η οργανωσιακή κουλτούρα είναι σημαντική και πως επηρεάζει έναν οργανισμό.