Τι είναι η Οργανωσιακή Κουλτούρα και γιατί αφορά τις ΜΚΟ;

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι, οι οποίοι αιτιολογούν γιατί η οργανωσιακή κουλτούρα είναι σημαντική και πως επηρεάζει έναν οργανισμό.